Berze Enerji Ortaklık Duyurusu

serbest_ticaret_anlaYmasY-1200x900.jpg

Yabancı sermayeli güçlü iş adamları Mustafa Sadraddin Mohammed Al-Hashimi ve Sherwan Yahya Hamad Amin ile birikimlerini birleştirerek ortaklık kuran Berze; genç, dinamik ve yenilikçi kadrosuyla her geçen gün büyüyen güçlü sermayesi ve varolan tecrübesiyle belirlediği vizyon ve ticari etiğin ışığında gelişmeye devam etmektedir.

Global şirket olma yolunda attığı doğru adımlarla çok çok kısa bir süre içerisinde ticari faaliyet alanını genişleterek enerji ve demir çelik sektörü başta olmak üzere gıda, tekstil gibi ihtiyacın hasıl olduğu her alanda arza talip olan Berze, 2019 yılında ithalat ve ihracat faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Kısa sürede gerçekleşen bu hızlı büyüme, ilgimizin bilgiyle yoğrulup başarıya dönüştüğünün kanıtıdır.


756 - 10.04.2019 18:05