154 kV, 380 kV, 400 kV İletim Hattı Direkleri İmalat, Montaj ve İhracatı

9_1.jpg

Berze Enerji 154 kV, 380 kV, 400 kV  İletim Hattı İmalat ve Montajı ile ilgili;

 • Hat güzergahının belirlenmesi ve etüt çalışmaları
 • Arazi, zemin ve coğrafi şartların etüdü
 • Çevre etki değerlendirme çalışmaları
 • Harita, plan ve profillerin hazırlanması
 • Kamulaştırma Haritalarının hazırlanması
 • İletim Hattı’nın projelendirilmesi
 • Direk aplikasyonu ve piketaj işlemleri
 • Güzergahın çalışmaya uygun hale getirilmesi
 • Şantiye kurulum işleri
 • Malzeme tedariki ve lojistik desteği
 • Direk alt orta ve üst montajları
 • İletken Çekimi ve sehim ayarı
 • Test ve uygunluk kontrolleri
 • Geçici kabul ve onay işlemleri
 • Devriye alma ve test hizmetleri vermektedir.